Canlı Kredi Nedir?

Canlı kredi, bankalar tarafından idari takip ile izlemeye tabi tutulmayan ve sorunlu kredi kapsamında olmayan, düzenli ödenen geri dönüşünde sorun görünmeyen yasal takibe düşmemiş kredi alacaklarına verilen isimdir. Ayrıca kısmi aksamaları bulunan kredilerde bu kapsama girmektedir.

Son günlerde kredi ve kredi kartı yapılandırma başvurularında ve yine Bankacılık sektöründe bulunanlar tarafından dillendirilen oldukça sık olarak duyduğumuz canlı kredi sözlerine kısaca bir açıklama yapalım. Canlı kelimesi aynı zamanda hareketlilik anlamına gelir kredi hesaplarında hareketlilik olarak değerlendirilir.

Canlı kredi ile kast edilen tüm kredi ürünleridir örneğin kredi kartı da müşteriye sunulan bir kredi türüdür ve aylık ödendikçe açılan bir kredi gibi görebiliriz yani kart limitiniz Bin TL hepsini kullanırsınız ve hesap kesim den sonra borcunuzu ödersiniz ve tekrar kullanırsınız yani kredi sürekli canlı kalır.

Bireysel krediler de uzun vadeli bir kredi açılır ve taksit ödendikçe vadesinde hesap hareketi nedeniyle canlı kredi olarak sistemde işaretlenir. Bankanın krediyi izlemeye almasına gerek kalmaz.

Yine idari takip düzeyinde kalan kısaca banka tarafından izlemeye alınan kredi ürünleri bu kredi olur kredi kartı olur veya kullanılan bir ek hesap olur ödemelerde aksama veya gecikme olması durumunda Banka idari birimi tarafında izlemeye alınır yasal olarak 3 dönem yani 90 gün izleme dâhilinde kalma zorunluluğu vardır. Kredi ürünü 90 gün canlı kredi kapsamında olmaktadır.

90 günü sonunda banka isterse izleme durumuna devam edebilir yada yasal takip durumuna  geçirebilir.

27 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yapılandırma yönetmeliği ile başlanan banka borçları yapılandırma işlemlerinde adı sıkça geçen canlı kredi bu şekilde izah edilebilir.

Ancak ödenme ihtimali bulunmayan veya tahsilinde zorluklar bulunan kredi alacakları canlı kredi kapsamının dışına çıkar yine yukarıda da izah ettiğimiz gibi düzensiz de olsa ödeme alan ve ödenme ihtimali güçlü olan krediler canlı kredi kapsamında olmaktadır.

Bu yüzden kredi kartınıza veya ek hesaplarınıza, kredilerinize en azında kısmide olsa ödeme yapmak kredinin canlı kalmasına ve yapılandırma durumlarında elinizin güzlü olmasına etki eder.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*