İcra Taahhüdünü İhlal Ettim Ne Yapmalıyım?

Bankalardan kaynaklanan ve diğer borçlardan dolayı bir çok kişi icra ve ardından gelen haciz kararları ile karşı karşıya gelmektedir. Akabinde borçlunun evine iş yerine haciz için gidilmekte yapılan baskı ile özellikle ev hanımlarına ödeme taahhüdü imzalatılmaktadır ödeme taahhüdü İcra Müdürü huzurunda yapılmak zorundadır. Ancak haciz sırasında İcra memuru huzurunda yapılan taahhütler davanın düşmesine neden olabilir. Avukat ile bürosunda veya başka şekilde yapılan ödeme planları taahhütler cezai yönden geçersizdir. Taahhüdün ödenmemesi durumunda tazyik hapis cezasına konu edilmesi için verilen Taahhüdün İcra Müdürünün huzurunda yapılması ve borç miktarının (faiz, gider, av.üc. harç vs.) ayrıntılı olarak belirtilmesi; tarafların kabul beyanını içermesi, ödeme tarihlerinin açık ve net olması gerekir.

Taahhüdü İhlal Davası Ne Zaman Açılır?

Borçlardan dolayı icra müdürlüğüne verilen ödeme taahhütleri günü güne ödenmek zorundadır bir taksiti dahi aksadığı zaman dava konusu edilebilir ancak yasal süresi ise ihlalin başladığı andan itibaren 90 (doksan) gün içinde alacaklı vekili taahhüdü ihlal davası açabilir ister ihlalin birinci günü açar isterse 89. günü açar. Dava tevzi dosyası olarak açılır ve uyap eklenir yetkili İcra Mahkemesine gün almak için eklenir iş yüküne göre dava açıldıktan sonra 3-6 gibi bir aralıkta duruşma günü verilir.

Taahhüdü İhlal Ettim Hapisten Nasıl Kurtulurum?

İcraya avukata verdiğiniz taahhüdü ihlal ettiyseniz e-devlet üzerinden açılan dava dosyası görebilirsiniz yine duruşma günü de görebilirsiniz. Bu durumda alacaklı avukatı ile irtibata geçebilir ve geciken taksitleri ödemenizi tavsiye deriz makul gerekçeler sunabilir yeniden bir ödeme planı isteyebilirsiniz. En azından duruşma gününe kadar nakit para bulup avukat ile pazarlık yapın izah edin burada ceza almanın nedeni borç ödememe değil yapılan sözleşmeye uymadığınız ve şartlarını ihlal ettiğiniz için ceza alırsınız.

Sonuç alamadınız ve dava görüldü normalde yasa 10 gün ile 3 ay arasında bir ceza öngörür ama hep üst limitten ceza verilir. İcra Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu taahhüdü ihlal mahkumiyet kararlarına karşı izlenecek İtiraz yolu; duruşmaya katıldıysanız 7 gün içinde, duruşma yoklukta yapılmışsa mahkumiyet kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde yine mahkumiyet kararı veren aynı mahkemeye itiraz dilekçesi vermeniz gerekir. Dilekçe örneğini yazı altından indirebilirsiniz. Ancak mutlaka ve mutlaka bir avukata danışın hukuki destek alın.

Dikkat etmeniz gereken husus duruşmanıza katılın Taahhüde uymamanın sübut olan makbul sebebe dayandığını, ekonomik durumumun çok bozuk olması nedeni ile acz içinde bulunduğumu, suç işleme kastımın bulunmadığını, bu itibarla cezalandırmadan beklenen amacın gerçekleşmesinin mümkün olmadığın, mesela düzenli ödediniz ama belli bir süre sonra aksattığını borcu ödemek için taahhüt verdiğinizi beyan edin yine yapılan taahhüt sözleşmesini bir uzmana inceletin faiz hesaplaması yasal faizin üstünde mi vekalet ücreti yasal sınırları içinde mi ödenecek tutar net ve kesin mi gibi açıklar sizi kurtaracaktır. Yine İcra taahhüdünü eve işe gelen icra memuru huzurunda verdiyseniz baskı altına alındığınız belirtin o yüzden Avukatlar taahhüdü icra müdürlüğü önünde almayı tercih ederler. Yine İcra taahhüdüne kefillikten dolayı bir dava açılmış ise eş rızası yoksa kesinlikle dava düşer ama bu durum sadece icra kefilliklerinde geçerlidir. Asıl borçlunun verdiği taahhütlerde eş rızası aranmaz.

Ama şunu unutmayın taahhüt hazırlanırken avukatlar işi bilirler ve bu konuda kolay kolay hata yapmazlar zaten bu davalarda hakim usul yönünden bir hata yok ise genelde cezaya hükmeder. İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi taahhüdü ihlal davalarında borçlunun makbul bir sebep ile ödeme şartını ihlal edip etmediği araştırılmaksızın mahkumiyet kararları verilmektedir. Mahkemece, şekli bir inceleme ile icra dosyası celp edilerek, taahhüdünü yerine getirip, getirmediği incelenerek kararlar çıktığı bilinmektedir. Mali içtimai durum araştırmasına ilişkin talepler dahi dikkate alınmaksızın yerel Mahkemelerce mahkumiyet hükmü kurulmaktadır. Uygulamada bu mahkumiyet kararları Anayasanın, Kanunun, AİHM ilgili protokolünün ve CGK kararlarına aykırı olarak verilmektedir.

Diğer yandan nadir de olsa bazı mahkemeler, sanığın taahhüdüne uymamasının makbul sebebe dayandığını, ekonomik durum araştırmasıyla kişinin acz içinde olup olmadığını, suç işleme kastı ve cezalandırmadan beklenen amacın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususunda kanaatlerini belirtip, sanık ekonomik olarak acz içerisindeyse beraat kararı vermektedir. Taahhüdü İhlal (Borçlu Cevap Dilekçesi)

Konu hakkında yazımız tamamen tavsiye niteliğinde olup bu konu hakkında işin uzmanı bir avukattan mutlaka destek alın danışın verdiğiniz taahhüdü inceletin bir yol bulabilir sizin için çünkü telafisi olmayan bir durumdur ceza çıkıp kesinleşince hemen yakalama kararı çıkartılır ve direk hapse gidersiniz. ceza erteleme söz konusu değildir. tüm cezalarda 6 ay erteleme hakkı var ancak bu cezalarda erteleme yok hemen infaz var.


5 Comments Posted

  1. bana uyguladıkları faiz çok fazla degilmidir…3.500 liralık.borc için bana 9 bin lira faiz masraflar vs imza attirdilar ve ben borcumu iki senedir hic aksatmadsn ödüyorum.sadece iki aydir aylık 500 degilde 400 tl uatirdim bunuda belirttim durumumum kotu olduğunu vs ama hiç gecikme olmadı bugüne kadar bana uyguladıkları faiz için bisey yapabilirmiyim 5000 gazi koydular borcumun ustune

  2. Ben özşanaldan ürün almıştım maddiyata dolayı gecikmeler oldu avukata düştü avukatla telde konuştuktan sonra her ay 250 ödeme konusunda anlaştık ilk 7 ay ödedim daha sonra bürosuna giderek tahnit imzaladım.ilk 6 ay 250 sonraki aylar 500 ödeme.konusunda anlaştık benim genel borcum 3.500 civarındaydı ama avukat bana 9 binliralik bir tahnit imzalattirdi..ve ben ona rağmen hiç gecikmeden ödedim toplamda ödediğim borc 6000 sadece iki aydır 500 değilde 400.400 yatırdım borcu 200 eksik yatırdım.diye iki aylık gecikmeye girdiğini ve tahhutu ihlalden dava açılacağını söylediler maddi durumdan kaynaklı 200 eksik yatırdım bunuda belirttim ama ısrarla dava açılacağını söylediler bunun için ne yapmam gerekiyor

  3. Ben tamer icra kefilliginden taahhüt verdim asıl borçlu değilim kefilim eş rızası alınmadı ve yakalandım 10 gün süre verip bıraktılar teslim olmadım cezanın kesildiği tarih geçti dava zamanaşımına uğrar mi

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*