İcranın Kapsamı Tazminatlar ve Emeklilik İkramiyesi

İcranın kapsamı, alacaklının yasal yollar ve kanunda belirtilen usuller ile borçlunun tüm hak ve alacaklarına taşınır ve taşınmazlarına, kalan miras ta dahil olmak üzere mali değeri olan tüm varlıkları borcun büyüklüğüne göre içine alabilmektedir.

İcra müdürlüğünden tarafınıza açılan tüm icra dosyaları bu aldığınız bir eşya olur verdiğiniz senet olur Bankalardan kullanılan ve ödenmeyen krediler, kullandığımız kredi kartından dolayı ödeme güçlüğü çekeriz ve sonuç olarak yasal takip ve ardından icra takibi başlatılır. Ödenmeyen borçlar hukuk bürolarına devredilir borçlar artık hukuk bürosu yani avukatlar tarafından takip edilir.

Öncelikle bankalar dan kaynaklı borçlar icraya nasıl düşer kısaca değinirsek İster kredi borcu, isterse kredi kartı borcu olsun üç dönem yani kredi taksitinizi üç ay ödemez iseniz veya kredi kartınızı üç dönem ödemez iseniz 90 günün sonunda son kez uyarılır ve avukata yani hukuk bürosuna krediniz devredilir artık muhatabınız banka değil avukattır. Yine banka dışı borçlar da beyan edilen süreler içinde ödenmez ise alacaklı ister bizzat ister vekili aracığı ile yasal işlemlere başlar.

Avukatta alacaklısına vekaleten borcu tahsili için İcra Müdürlüğü kararı ile borçlunun tüm hak ve alacaklarına, maaşına, maddi ve gayri nakdi tüm mal varlığına borcun büyüklüğüne göre icra kararı aldırabilir. Evinizi Arabanızı arsanıza hatta bulduğu tüm hesaplarınıza yasal olarak tedbir koyma hakkı vardır.

İcraların çoğu banka kaynaklı olduğundan banka üzerinden izah etmeye çalışacağız, İcra Müdürlüğüne düştükten sonra tüm borçlar için süreç aynı işler borcun kaynağından ziyade artık alacaklı ve borçlu olarak bakılır.

Banka Kredi borcundan icra takibine düşüldüğünde ilk olarak geliriniz yani maaşınıza icra uygulanır, İcra Müdürlüğü kanalı ile iş yerinize, kurumunuza yazı yazılır ve maaşınızın 1/4 oranında kesilmesi için talimat verilir kurum ve iş yerleri yasal olarak bunu yani kesintiyi uygulamak zorundadırlar, eğer devam eden icra kesintisi var ise sıraya konur ve durum icra müdürlüğüne bildirilir.

Kurumunuzda maaş harici bir geliriniz var ise örneğin, ekders, döner sermaye ve diğer iş yeri ve kurum ödemelerine de icra konması mümkündür, Avukatlar icra kararı aldırırken, kuruma yazılan yazılarda tüm hak ve alacaklarına kararın uygulanmasını isteyebilir, yine emekliliği düşünüyor iseniz ve icra kesintiniz var ise, Emekli İkramiyenizi de İcra kararı uygulanır, borcunuzun büyüklüğüne göre emekli ikramiyenizin tamamı haczedilebilir.

Ancak şöyle bir hususu da belirtmekte fayda var İcra Müdürlükleri gönderdikleri icra kararlarında maaşının 1/4 kesilerek gönderilmesi derse ve siz o arada emekli olursanız emekli ikramiyesini kurumunuz kesemez çünkü gelen icra sadece maaş için sınırlı bir karar hükmünde olacaktır. Ancak İcradan iş yerlerine gönderilen yazılarda “maaşının 1/4 ünün kesilmesi ile birlikte tüm hak ve alacaklar” şeklinde düşülen şerh ile bir nevi emeklilik ikramiyesi de içinde olmak üzere tüm tazminatlar da işin içine girmektedir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Haczedilebilir mi?

Evet kıdem ve ihbar tazminatınız da haciz işlemi uygulanır ve yapılabilecek bir durum yok 1/4 oranı uygulaması sadece maaş için geçerlidir oda borçlunun mevcut yaşam koşulları devam ettirmesi için yasal güvencedir aksi durumda alacaklı veya Vekillerinin merhametli davranması beklenemez, bu yüzden yasal güvence altına alınmıştır.

Son olarak Aile Yardımı ile Asgari Geçim İndirimi haczedilemez bu tutarlar düşüldükten sonra 1/4 kesinti uygulanır.


1 Comment Posted

  1. eyt kapsamında emeklilik hakkı kazandım maaşımın 1/4 ü icradan kesilmekte emekli olduktan sonra aynı işyerinde işe devam edicem alacaklılar tekrardan çalıştığım iş yerine maaş haczimi yollayacak yoksa eski sıralama devammı eder benim için çok önemli yerdımlareınızı rica ederim

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*