işsizlik maaşı icra geldi

İşsizlik Maaşına İcra Gelir mi?

İşsizlik maaşı, adından anlaşılacağı üzeri işi kaybeden ve sabit gelirini yitiren çalışanın hayatını idame etmesi için asgari geçim ve temel yaşam ihtiyaçlarının giderilmesi yeni bir iş buluncaya kadar belirli şartlar ve sürelerde verilen bir devlet ödeneğidir.

Bankalardan alınan krediler kredi kartı yada herhangi bir borcundan dolayı icra durumu karşılaşan tüketici varsa maaşından 1/4 oranında kesinti yolu ile haciz işlemi yapılır. Ancak maaşından borcu icra yolu kesilirken işinde ayrılan veya borcun geldiği esnada tek geliri sadece aldığı işsizlik maaşı olanın durumu ne olur derseniz bu durum devlet tarafından yasa ile güvene altına alınmıştır.

Verilen bu güvence, İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinde açıklığa kavuşmuştur. Maddede “İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile alınan işsizlik maaşına ödeneğini haciz işlemi uygulanamaz.

İşsizlik Maaşına Banka Bloke Koyabilir mi?

İşsizlik gelirine haciz konulamayacağı gibi aslında borca karşılık rehin bloke edilmesinin de yasal olarak önüne geçilmiştir. Banka sizin yatan işsizlik paranıza bloke koyamaz borcunuza yasal takipte olan borcunuza karşılık alamaz böyle bir durum söz konusu olamaz. Ancak hesabınıza tanımlı kredi akrtı borcuna varsa talimatınız kesilebilir. Aksi bır durumda bloke konmuş sizin paraya ulaşmanız engellenmiş ise yukarıda izah edilen madde gereği itiraz ediniz ve gerekirse BDDK yada SGK ya şikayet konusu edebilir. Hatta Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma hakkınız vardır.

İşinden Ayrılmış Geliri Olmayan Kişilerin İcraları Ne Olur?

İşi olmayan ve mucbir nedenlerden dolayı işinde ayrılan kişilerin geliri yok anlamına gelir işsizlik ödeneği ise sadece sosyal bir destek olduğundan hacize konu olamayacağına göre kişi geliri olmayan kişi durumuna düşer. Ancak bu durum borcun düşeceği veya ödenmeyeceği anlamına gelmez. Alacaklı yada vekili tarafından adınıza icra müdürlüğü marifeti ile işlem başlatılır.  Yasal süreç devam eder ev araba arsa gibi mallarınız var ise bunlara satılamaz şerhi düşülür uzun vadede alacak tahsili gecikir ise veya borçlu bir şekilde borcu ödemeye ve bir plan oluşturmaya yanaşmaz ise satış işlemi için avukat işi başlatabilir.

Tabi yasal faizinde borca ekleneceğini bilmenizi isteriz yine üzerinde hani bir tabir vardır canımdan başka malım yok diyorsanız yasal adresinize yani eve haciz işlemi için gelebilirler bu esnada sizden ödeme taahhüdü isteyebilirler zaten ev hacizleri gitme nedenin temel amacı borçluğu zor durumda bırakmak ve bu durumdan taahhüt almak suretiyle faydalanmak isterler olaki böyle bir durum var ise ancak ödeyebileceğiniz tutarda ödeme taahhüdünde bulunun aksi durumda daha da zor duruma düşebilirsiniz.

Özetle, işsizlik maaşınıza (ödeneği) icra konamaz haciz yapılamaz. işsizlikten dolayı alınan paralar sosyal destek kapsamında olduğundan kimse sizden alamaz haciz edilemez temlik edilemez karşılık gösterilemez


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*