Kamu Bankaları da Batık Kredilerini Satabilecek

Bankalar batık kredilerini yani donuk kredi olarak tabir edilen alacaklarını 2005 yılında çıkartılan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 143 Maddesi ile Varlık Yönetim Şirketi uygulaması ile özel bankalara alacaklarını devredilme yani satabilme olanağı getirilmiştir. 23/01/2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan KHK ile de ilgili kanuna eklenen “19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

Buradan da anlaşılacağı üzere Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank, Ziraat ve Vakıf Katılım bankaları da bu kapsama alınmış bulunmaktadır. ilerleyen dönemlerde banka kurulları uygun görmeleri halinde alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devredebilecektir. Doğal olarak bunun belirli şartları da bulunmaktadır.

Banka alacaklarının tasfiyesine gitmesi durumunda Devlet İhale Kanununda belirtilen kapalı ihale usulü ile yapılacağı da belirtilmiştir. Burada tüketici açısından çok fark eden bir durum olmamakla birlikte varlık şirketine devredilen banka borçlarında tüketicinin pazarlık gücü daha fazla olmaktadır yine yeniden taksitlendirme seçenekleri ile birlikte borç ödemesi kolaylığı da görülmektedir.

Kamu bankalarının alacaklarına varlık şirketlerine devri hususu 2017 yılı içinde gerçekleşmediğini de belirtelim her ne kadar kanun çıkmış olsa da mutlaka uygulanacak diye bir durum söz konusu değildir ancak ihtiyaç olduğu içinde çıkartılan bir kanun olduğu düşülürse 2018 yılından itibaren kamu bankalarına borcu olan ve ödemeyen bir çok kişi bu varlik şirketleri ile tanışacak gibi durmaktadır.

Özetle kamu bankaları artık özel bankalar gibi batık kredilerini ihale ile bu tür şirketlere satabilecektir. Tüketiciye yansıması da zaten yukarıda izah edildiği üzere taksitlendirme peşim ödemlerde ciddi indirim olarak yansıyacaktır. bir önceki konumuzda Bkz. varlık şirketinde borcu olan tüketiciler için nasıl yol izlemeli taksitlendirme konularını içeren  ayrıntılı makaleyi inceleyebilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*