Şehit Harp ve Vazife Malulleri Faizsiz Konut Kredisi

 Bilindiği üzere şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine devlet tarafından 1986 yılından bugüne sağlanan faizsiz konut kredisine ilişkin çalışmalar kapsamı genişletilerek tamamlanmıştır. Bu yazımızda hak sahiplerinin faizsiz konut kredisi için nereye başvuracakları ve nasıl bir yol izleyecekleri hakkında kısaca bilgilendirme yapalım.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Faizsiz konut kredisinden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahipliği belgesi ile birlikte Ziraat Bankası‘na başvurulması gerekir. Bu krediler ile alınması planlanan konut için her hangi bir kıstas bulunmamakla birlikte, istenen şehirde istenen büyüklükte evi almak mümkündür. Tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır.

Burada iki kısım hak sahipliğinden bahsedelim bir Maaş alanlar birde hak sahibi olup maaş almayanlar içinde geçerli olmaktadır.

Yapılan değişikliğe göre aylık bağlanamayan hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahipliği belgesi ile birlikte faizsiz olarak kullandırılacak olan kredinin geri ödemesinin ödeme ve hesaplaması. SGK tarafından aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4’ü oranına denk gelen tutar başlangıç taksiti olarak belirlenecektir.

Aylık bağlanan hak sahibi ise, Kredinin geri ödenmesinde her türlü tazminat dahil olmakla birlikte almakta olduğu maaşının 1/4 ‘ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. üzerine faiz bindirilmez . Alınan faizsiz kredinin masraf olarak  kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin yüzde 1’i oranında alınır.

Taksit tutarı artışları ise her altı aylık dönemin başında bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaşlarında yapılan artış oranı mukabilinde kredi kullanma tarihine bakılmaksızın idarece her dönem için yeniden hesaplanacaktır. Bu durum borç bitinceye kadar devam edecektir. Örneklersek, 100 Bin TL kredi kullanılması halinde her ay düzenli 1000 TL ödenirse 100 Ayda birmiş olacaktır yada aylık 500 TL ödenmesi halinde 200 Ay vade yapılmış oluyor kısaca kredinin vadesi borcun bittiği tarihtir. Özetle hiçbir şekilde toplamda fiyat artışı olmayacaktır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*