Şekebank Tarım Sigortası

Şekerbank’tan Tarım Sigortaları

Çiftçinin her zaman yanında olan ve mağduriyetine izin vermeyen Şekerbank şimdi de çiftçilerin doğal afet ve benzeri durumlarda oluşabilecek risklerden korunması adına oldukça kapsamlı tarım sigortaları sunuyor. Amaç; daha verimli ürünler ve daha mutlu çiftçi vatandaşlar görmek.

Tarım Ürünleri Dolu

Çiftçi kardeşlerimiz dolu vurgununa karşı tarım sigortası yaptırması için ilk olarak o yıla ait ürün bilgileri ve araziye ait ÇKS yani çiftçi kayıt sistemi kayıtlarının güncel olarak hazır etmelidir. Bu tarım sigortası tüm bitkisel ürünleri kapsayarak; dolu, su baskını, fırtına, yangın, heyelan, hortum, deprem, sel gibi risklerin neden olduğu miktar kaybı ve yaş sebze meyve, kesme çiçekler için dolu vurgunu sonucu oluşan kalite kaybını kapsamaktadır.

SBN sigorta hasat kart ile ödeme imkanı sunmakta olup çiftçiye finans desteği vererek sigorta yapma fırsatı da sunuyor.

Sera Ürünleri İçin Sigorta

Seradaki yapı malzemeleri içinde bulunan teknik donanım ve serada yetiştirilen tüm bitkisel ürünler adına risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre taşıt çarpması, fırtına, deprem, dolu, hortum , heyelan, yangın, sel, kar ve dolu, su baskını gibi riskleri teminat kapsamına almaktadır.

Hayvansal Ürünler Sigortaları

Su Ürünleri Hayat Sigortası İçin; sigorta kapsamına kabul edilen su ürünleri tesislerinde;

  • Genel şartlarda yazılı bulunan istisna durumlar dışındaki tüm hastalıklar, yetiştirici kişinin kontrolü dışında gerçekleşen tüm zehirlenme ve kirlenmeler,
  • Tüm doğal afetler, kaza ve predatörler,
  • Alg patlaması sonrasında su ürünlerinin stokunda meydana gelen ölümler ile fiziksel kayıplar sigorta kapsamında bulunmaktadır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası İçin; kapalı sistemde üretim yapmakta olan, hijyen tedbirleri ve bio-güvenlik önlemi alınmış tesisler içinde bulunan kümes hayvanları adına;

  • Her türlü zehirlenme çeşitleri ve kazalar, doğal afetler, infilak veya yangın nedeniyle meydana gelen ölüm, mecburi kesim veya itlaf sigorta kapsamına girmektedir,
  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu, Bitki Sağlığı, ihbarı mecbur olan hastalıklar hariç tüm kanatlı hayvanlarda bulunan hastalıklar bu kapsama girmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası; çiftçi kayıt sisteminde entegre olarak bulunan ön soy kütüğü ile soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları için yapılacak risk değerlendirme işlemi sonucu sigortaya kabul edilen durumlardan dolayı meydana gelen ölümler ve mecburi kesimlerden dolayı sigorta ettiren kişinin doğrudan doğruya uğramış olduğu maddi zararı temin etmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*