Banka Sorunları

1 yıl önce

Haczin en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır. Pek değeri olmayan eşyalar da alınsa da ev sahibinin ev hayatını çekilmez hale getirip onu psikolojik yönden caydırmaya iter. Bilinen bir yanlışa göre, koltuk, halı, perde gibi gerekli eşyalar haczedilir. Bu bilginin yanlış olduğunu göstererek hangi eşyaların alınabileceğini aşağıda listeleyeceğiz. Hangi Eşyalar Haczedilir? 2012 yılında düzenlenen yeni kanuna göre aynı eşyadan birden fazla bulunuyorsa eşya...

1 yıl önce

Bir çok kişi aşırı borçlanma, plansızlıktan, olanaksızlık, gelir kaybından kısaca elinde olmayan nedenlerden dolayı borçlarını ödeme konusunda güçlük çekmekte hatta borcu borçla kapatayım derken bir anda kişisel iflasa kadar dip yapmakta ve hiç bir borcunu ödeyemez duruma gelmektedir. Belge, sözleşme, kredi, kredi kartı veya senet ile bağlanan borçlar ödenmediği zaman alacaklının yasal hakkı olan borcun tahsil yolu cebri icraya kadar giden...

1 yıl önce

Bir kişi borçlarını ödeyemediği için icralık olmaktadır, bu kredi borcu olur kredi kartı olur yada vermiş olduğu bir senet bono hatta telefon elektrik borcu gibi bir çok nedenlerden dolayı insanlar icralık olmaktadır. İcranın süreci hakkında kısaca bilgi vererek başlayalım. Alacaklı borçludan vadesinde alamadığı alacağını tahsili için yasal yol olan İcra Müdürlüğüne başvurur ve cebri olarak tahsilini ister. Bu öncelikle icra...

1 yıl önce

Borçlu borcunu ödemediği zaman doğal olarak alacaklı alacağın tahsilini yasal yol olan icra takibi ve akabinde gelen haciz işlemi ile tahsile gitmektedir. Burada büyük borçlardan ziyade küçük meblağlarda olan Telekomünikasyon (Cep Telefonu, İnternet Elektrik  vb Abonelikler)  Bankacılık ta ise ek hesaplar bu 3300 TL altında kaldıklarından icra masrafı asıl borçtan fazla olmakta ve tüketiciler mağdur olmaktadır. Alacaklı ile tüketiciler arasındaki bütün...

1 yıl önce

Bankalardan alınan kredi kartları kullanılan krediler derken farkında olmadan bir çok tüketici açılmakta ve belli bir süreç sonunda borçlarını ödeyemez duruma düşmektedir bu durumda olan tüketici yeniden kredi çekme arayışı veya refinansman da denilen kredi yeniden kredi çekmek suretiyle eski kredi borcunu kapatır kalan miktarı da nakit olarak kullanır. Bankadan kullanılan kredi düzenli ödendiği sürece aynı bankadan kredi başvurusu yapıldığında bir...

1 yıl önce

Bankalardan kaynaklanan ve diğer borçlardan dolayı bir çok kişi icra ve ardından gelen haciz kararları ile karşı karşıya gelmektedir. Akabinde borçlunun evine iş yerine haciz için gidilmekte yapılan baskı ile özellikle ev hanımlarına ödeme taahhüdü imzalatılmaktadır ödeme taahhüdü İcra Müdürü huzurunda yapılmak zorundadır. Ancak haciz sırasında İcra memuru huzurunda yapılan taahhütler davanın düşmesine neden olabilir. Avukat ile bürosunda veya başka...

1 yıl önce

İşsizlik maaşı, adından anlaşılacağı üzeri işi kaybeden ve sabit gelirini yitiren çalışanın hayatını idame etmesi için asgari geçim ve temel yaşam ihtiyaçlarının giderilmesi yeni bir iş buluncaya kadar belirli şartlar ve sürelerde verilen bir devlet ödeneğidir. Bankalardan alınan krediler kredi kartı yada herhangi bir borcundan dolayı icra durumu karşılaşan tüketici varsa maaşından 1/4 oranında kesinti yolu ile haciz işlemi yapılır. Ancak...

1 yıl önce

Nafaka, boşanmalarda hakimler tarafından öncelikle belirlenen eşlerden birinin yoksunluğa düşmemesi için geliri olan eşin gelirlerinden mahkemece belirlenen tutarın aylık olarak diğer eşe bağlanması durumudur. Buradan da anlaşılacağı üzere boşanmadan kaynaklı nafaka yoksunluğu düşen kişinin zorunlu asgari ihtiyaçlarını gidermesi için sağlanan bir destek ödenek türüdür. Alacaklarının tahsili konusunda yasa alacaklıya verdiği hakların yanında borçlunun hayatını idame etmesi geçimini sağlaması için gelirlerinin tamamının...

1 yıl önce

Bankalardan kaynaklı kredi borçları yada herhangi bir alışverişten dolayı oluşan borçlarda ödenmemesi durumunda icra işlemi ve haciz işlemine varan sonuçlar doğurmaktadır. Burada çekilen krediden dolayı eşin maaşına icra gelir mi yada eşin üstünde bulunan ev araba gibi menkullere icra işlemi uygulanabilir mi? Kısaca izah edelim. Temel olarak olaya şu çerçevede değerlendirmek gerekir, eşler arasındaki mal ortaklığı  borç ortaklığında söz konusu olmamaktadır...

1 yıl önce

Günümüzde icra müdürlüklerine en çok muhatab olanlar hiç şüphesiz en çok banka kaynaklı olmaktadır bu yazımızda Banka borçlarında icra ve haciz işlemlerinde zamanaşımı hususlarında bilgilendirme yapmak istedik bu tür konularda bir avukata danışmak her daim menfatinize olacağını da ekleyelim. İcra, fiili durumu eyleme geçirmek yani bir belgeye bağlanmış ve karşılıklı ahitleşme ile ödeme günü tespit edilen bir alacak-verecek hususun vadesinde ödenmemesi...

1 yıl önce

Kişiler veya kurumlar arasında nakdi alacakları içeren işlemlerde çokça senet yani bono tabir edilen evrak kullanılmaktadır Türk Ticaret Kanuna göre düzenlenen senetler bağlayıcılığı borçluya ve varsa kefillere sorumluluk yükler yani kefil müteselsil kefil konumundadır. Peki ödenmeyen senetler zaman aşımına düşer mi? Kaç yıl geçmesi gerekir süresi nedir usul ve esaslar nedir kısaca izah edelim. Senet Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar Türk Ticaret...

1 yıl önce

Kredi kartı kullanan kişilerin hemen hemen yarısı kart borcunun asgari tutarını dahi ödeyemiyor. Sahip olunan ödeme gücüne göre oldukça yüksek limitlerde verilen kredi kartları kullanıcıların yasal olarak sıkıntı yaşamalarına sebep oluyor. Ödemelerde gecikme yaşayan kişiler için öncelikle kredi kartı gecikme faizi işliyor daha sonra belirlenen süreç içerisinde tüm borç ödenmez ise kart kullanıcısına kartı yasal süreç işliyor. Kredi Kartı Borcu Geciktiğinde...

1 yıl önce

Özel Bankalar bazı alacaklarını daha doğrusu sorunlu kredilerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 143 Maddesine istinaden bu amaçla kurulmuş kurumlara devretmektedir Yine 2017 yılının ocak ayında çıkan KHK ile de artık kamu bankaları da yasal takibe düşen geri ödenmesinde sıkıntılı olan icraya intikal eden kredi, kredi kartı ve diğer tüm alacaklarını bu firmalara devredebilecek. Peki banka neden kendi alacağını başka firmalara devreder...Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık