Banka Borçlarında Eşin Sorumluluğu

Bankalardan kaynaklı kredi borçları yada herhangi bir alışverişten dolayı oluşan borçlarda ödenmemesi durumunda icra işlemi ve haciz işlemine varan sonuçlar doğurmaktadır. Burada çekilen krediden dolayı eşin maaşına icra gelir mi yada eşin üstünde bulunan ev araba gibi menkullere icra işlemi uygulanabilir mi? Kısaca izah edelim.

Temel olarak olaya şu çerçevede değerlendirmek gerekir, eşler arasındaki mal ortaklığı  borç ortaklığında söz konusu olmamaktadır herkesin üstünde ki mal kendi tasarrufunda olup gelen icra ve borçlar yine bireysel olarak borç sahibi olan kişiyi bağlar. Medeni hukukta sadece boşanmalarda mal ortaklığı söz konusu edilebilir aksi halde bir borç ortaklığı veya bir icra kanalı ile ortak edilmesi mümkün değildir.

Eşimin borcundan sorumlu muyum? Hayır değilsiniz, eşin borçlu erkek veya kadın fark etmeden birine gelen icradan dolayı diğerinin maaşına üstünde tapulu olan evine kayıtlı aracına banka hesabına icra koyması hacz etmesi yasal olarak mümkün değildir. Ancak eşin kefil olması durumunda ise sorumlu olur.

Burada şu ayrıntıyı atlamak gerekir eve icra gelebilir ev eşyaları hacz edilebilir bunun önünde yasal bir engel bulunmamaktadır doğal olarak eşler aynı ikameti kullandıklarından eşyalar hacze konu edilebilir. Ama örneğin eşinizin kolunda bulunan bilezik kişisel takıları konu edilemez edilmesi halinde itiraza açık bir durum oluşur.

Yine bir diğer husus ise eşin vefat etmesi durumu burada temel husus ise vefat edenin kişinin malları yasal varislerine kalır. Varsa çocukları ve eşi doğal varislerdir bu mantık ile bakıldığından vefat durumunda da malların kaldığı gibi kişinin kalan borçları da eş ve çocuklarına kalacaktır. Burada kişilerin dikkat edeceği husus borç ve kalan miras dengesi gözetilir borç kalacak mirastan fazla ise reddi miras yapılır. borçlar ölenin terekesinde ne kalmış ise onla yetinmek zorunda kalacaktır.

Reddi Miras yapıldığında Eş Maaşını Alabilir mi? Hususunu da bir kaç kelime ile izah edelim reddi miras yapılması SGK dan dul ve yetim maaşı almaya engel veya sorun olmaz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*