Nafakaya İcra Gelir mi?

Nafaka, boşanmalarda hakimler tarafından öncelikle belirlenen eşlerden birinin yoksunluğa düşmemesi için geliri olan eşin gelirlerinden mahkemece belirlenen tutarın aylık olarak diğer eşe bağlanması durumudur. Buradan da anlaşılacağı üzere boşanmadan kaynaklı nafaka yoksunluğu düşen kişinin zorunlu asgari ihtiyaçlarını gidermesi için sağlanan bir destek ödenek türüdür.

Alacaklarının tahsili konusunda yasa alacaklıya verdiği hakların yanında borçlunun hayatını idame etmesi geçimini sağlaması için gelirlerinin tamamının hacz edilmesinin önüne geçmiştir. Nasıl maaşının tamamı hacze konu edilemiyor ve borçlunun geçiminin temini için  yasa ile 1/4 oranında sınırlama getirildiyse Nafaka için ise düzenleme bulunmaktadır.

Kanun borçlunun asgari geçimini teminat altına almıştır. Nafaka ise zaten asgari bir yoksunluk sınırında belirlendiği düşünüldüğünde kesinti yapılması zaten mantıksız olacaktır. Kısaca nafakaya icra konulamaz haciz işlemi uygulanamaz ve biriken nafakalar da icra konusu edilemez.

Boşandım Baba Evine İcra Gelir mi?

Şimdi eşinizden boşandınız babanızın evinde ikamet ediyorsunuz adınıza çıkan bir icra var yukarıda da izah edildiği üzere nafakaya icra işlemi uygulamaz ancak varsa aldığınız veya alacağınız boşanma kaynaklı tazminatlara yine aynı şekilde icra konulmaz. Alacaklı borçludan alacağı taksit için her yolu deneyecektir.  Yasal ikametiniz olacak olan baba evi de icra konu edilebilir ancak, evde hacze konu olabilecek eşyaların size ait olmadığı kanıtlanırsa, bir fatura gibi veya eşyanın ailenize ait olduğuna dair güçlü emareler varsa bunun haczi de mümkün olmamaktadır.

Ailesinin yanında kalan borçlu eşyaların kendisine ait olmadığını kanıtladığı sürece sorun olmayacaktır.  Tabi burada malım yok mülküm yok nafakam da kesilmez düsturuyla devam etmekte mantıklı olmaz borcun ödenmesi için uzlaşmacı olun zaten sizden alacağını tahsil konusunda eli zayıf olan hukuk büroları taksitlendirme konusunda da yapıcı olacaklardır. Borç sizin eninde sonunda ödenecek çocuklarınıza miras kalacak ileride doğacak miras haklarınıza ortak olacaktır. Atalarımız boşuna dememiş derdin iyisi ölmek borcun iyisi vermek.

Özetle, Nafakanıza icra konamaz hacz edilemez, yine birikmiş nafaka alacakları da icra konusu edilemez. Ancak Boşanmalardan kaynaklı manevi tazminatlar icra konusu edilebilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*