İcralık Evlerde Hangi Eşyalar Alınır?

İcralık Evlerde Hangi Eşyalar Alınır?

Haczin en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır. Pek değeri olmayan eşyalar da alınsa da ev sahibinin ev hayatını çekilmez hale getirip onu psikolojik yönden caydırmaya iter. Bilinen bir yanlışa göre, koltuk, halı, perde gibi gerekli eşyalar haczedilir. Bu bilginin yanlış olduğunu göstererek hangi eşyaların alınabileceğini aşağıda listeleyeceğiz.

Hangi Eşyalar Haczedilir?

  • 2012 yılında düzenlenen yeni kanuna göre aynı eşyadan birden fazla bulunuyorsa eşya haciz ürünü olarak alınır. Örneğin buzdolabı evde birden fazla ise mutlaka biri alınır.
  • Altın, gümüş gibi değerli eşyalar ailenin evinde bulunuyorsa borcu tahsil etmek adına bu eşyalar haczedilir.
  • Yine evde bulunan birden fazla olan elektronik eşyaların haczi gerçekleştirilir. Örneğin evde televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar birden fazla ise haczi yapılır.
  • Fiyatı yüksek ve paraya çevrilmesi kolay olan, alıcısı çabuk bulunacak olan LCD, Plazma TV, kurutma makinesi gibi elektronik eşyalar geçerli maddede sunulan amacın dışında, borçlu kişi ve ailesi için gerekli ve zorunlu mallardan değildir bu yüzden haczi yapılan eşyalar arasında sayılır.

Hangi Eşyalar Alınamaz?

  • Borçlu olan kişi çiftçi ise kendisiyle ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi ve çift hayvanları, nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri gibi eşyaları varsa bunlar alınamaz. Borçlu olan kişi çiftçi değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve eşyaları haczedilemez.
  • Borçlu ve ailesinin iki aylık tüketilecek yiyecek ve yakacak eşyaları, borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu haczedilemez.
  • Borçlu olan kişi veya ailesinin kıyafetleri en gerekli eşyaları ve zaruri olduğundan dolayı haczedilemez.
  • Geçimini hayvancılıkla sağlayan ailelerin hayvanları, hayvan yemleri haczedilemez.
  • Borçlu olan kişi bağ, bahçe veya meyve, sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak için kullandıkları zaruri bağ, bahçe ve bu iş için lüzumlu olan alet, edevat ve eşyaların haczedilmesi mümkün değildir.
  • Koltuk takımı, fırın, halı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi evin ana eşyalarının birer tane bulundukları takdirde haczedilmesi mümkün değildir.

Evlerine icra gelecek kişiler özellikle yukarıda belirtilen hangi eşyaların alınıp hangilerinin alınmayacağını bilmeleri halinde yapacakları borçların kendilerine ne gibi zarar verebileceğini daha iyi tespit edebilirler.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*