BDDK'dan Taşıt Kredisine Düzenleme

Taşıt Kredisi Çekecekler İçin Yeni Düzenleme

Bankaların kredi işlemlerine yönelik hazırladığı yönetmelik taslağı yayınlandı. BDDK tarafından kredilere yönelik alınan yeni karara göre taşıt kredisi çekmek isteyenler alacakları aracın fatura bedeli 90 bin TL’yi aşmıyorsa tam olarak % 70’inden fazlasına kredi kullanamayacaklar. Yani çekilecek kredi aracın değerinin % 70’ini asla aşmayacak.

Yeni düzenlenen taslağa 31 Aralık 2013 yılında yönetmeliğe eklenen ve taşıt kredileri için sınırlamaları içeren maddede bu yıl değişikliğe gidildi. Araç kredisi çekecekler için önceki yasa tasarısına göre daha ılımlı olan bu düzenlemeye göre;

BDDK Kararının Esasları

  • BDDK tarafından alınmış olan yeni karar doğrultusunda, tüketicilere araç sahibi olmaları için sağlanan taşıt kredileri ve taşıt teminatı yapılan krediler, finansal araç kiralama işlemlerinde çekilecek olan kredi tutarının alınacak veya kiralanacak aracın değeri 90.000 Türk Lirası ve altında ise % 70’ini aşamaz.
  • Eğer aracın değeri 90 bin Türk Lirasının üstünde ise çekilecek olan kredi tutarı fatura bedelinin 90 bin TL olan kısmına kadar % 70, 90 bin Türk Lirasından sonraki kısmı için % 50 oranında uygulanacaktır.
  • İkinci el taşıtlar için çekilecek olan kredilerde aracın değerinin tespit edilmesinde kasko değeri de esas alınmaktadır.
  • 31 Aralık 2013 yılında taşıt kredilerine ilişkin yapılan düzenlemede söz konusu madde için yer alan ve aracın fatura değeri olarak belirlenen fiyat bu tarihlerde 50 bin Türk Lirası olarak belirlenmişti.

BDDK tarafından yapılan bu yeni düzenlemede 2 aşamalı sistem olarak düzenleme getirildi. Aracın fatura bedelinin 90 bin Türk Lirası altında olanlara yönelik ve 90 bin Türk Lirası üzerinde olanlara yönelik olarak 2 farklı düzenleme getirildi. Buna göre 90.000 TL ye kadar uygulanan yüzde değeri sabit iken ( % 70 ) 90 bin Türk Lirası üzeri için % 50 olarak belirlenmiştir. BDDK almış olduğu bu karar ile bankaların kredi sistemlerine düzenlemeyi taşıt kredisini düzenleyerek başladı. Bu sayede taşıt kredisi çekmek isteyenlere yönelik daha esnek kredi olanakları sağlanırken aynı zamanda fatura bedeline yönelik farklı sistem uygulaması yapılarak kişileri seçici olmaya yönlendiriyor.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*