Hazine Teminatlı Kredi

Hazine Garantili Krediler İçin Yenilik

Hazine tarafından desteklenen kefalet sistemi ile bu zamana kadar verilen kredilerle KOBİ’lerin finansal sıkıntılarının büyük bir kısmını giderildiği açıklandı. Bakan Şimşek bundan sonra kredi garanti fonu ile verilecek kredilerde yeni model ve garanti politikası oluşturulacağını belirtti.

Mehmet Şimşek’in Açıklamaları

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bu yıl hazine destekli kredi garanti sisteminde ulaşılan KOBİ’ler ve oluşturulan kaynaklar açısından dönüm noktası yaşandığını belirtti. Yapılan hazine garantisi uygulaması ile ülkemiz tüketim, yatırım ve ticaret açısından zor bir dönemden geçerken ekonominin olumlu yöne doğru ilerlemesi için iktisat politikası seçenekleri değerlendirilerek bu uygulamaya gidildiği açıklandı. Şimşek 2017 yılının ilk çeyreğine kadar 10 milyar TL tutarında teminat yaratıldığını bildirdi.

Ayrıca 4 Haziran tarihi itibari ile toplamda tahsis edilen kredi limiti olarak 180 milyar TL olduğunu ve 287 bin kredi işlemi yapıldığını bildirdi. Bu yıl içerisinde yapılan mevzuat düzenlemelerinin bu rakamlara ulaşılmasında, destek ile kefalet tutarının arttırılmasında katkısı bulunduğu belirtildi. 2016 yılındaki durağan bir çizgi izleyen reel kredi büyümesinin bu yıl yükselen bir grafik izlediği ve ileriki yıllarda da yükselen grafiğe devam edeceğini belirtti. Bu kredi genişlemesinin ekonominin gelişmesine de faydası bulunduğu biliniyor.

İstihdam ve Yatırıma Odaklanılacak

Bankalar tarafından bu sistem kullanılarak oldukça kısa bir süre içerisinde 14 milyar TL kredinin ihracatçı firmalara kullandırıldığı belirtildi. Sağlanan imkanlar ile verilen kredilerin daha çok işletme kredisi olduğu söylenerek bu kapsamda yatırım kredileri için yeni bir çalışma başlatıldığı bildirildi. Firmalardan uygulamaya büyük talep gelmesi üzerinde kredi hacmini 250 milyar TL’ye yükselten Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet olduğu kredilerde 180 milyar TL’ye ulaştı. Bunun yanı sıra KOBİ’ler ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu kapsamda karşılayarak finansal rahatlama yaşadıkları söylendi. Yeni dönem sistemi ile kredilerin Hazine Garantili Sistem’den kredilerin daha fazla pay alması sağlanacak. Bu şekilde daha fazla yatırım, istihdam ve katma değer yaratılmaya odaklanılacak. Bakan Şimşek kadın girişimcilere ve ihracata ağırlık verecek işlemleri yeni dönemde uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Ayrıca nisan sonu itibari ile yıllık bazda kredilerin %15,9’luk artış gösterdiği ve bu artışta en büyük payın Hazine Destekli Kefalet uygulamasına ait olduğu belirlendi. Kredi Garanti Fonu ile verilen kredilerin bir de Hazine Destekli Kefalet sisteminden faydalanarak kullanılması bankaların mevduat faizlerinde artışa gitmesine neden oldu. Ancak mevduat faizlerindeki artışın yarattığı olumsuz etkinin yanı sıra uygulanan mali sistem, hızlı kredi genişlemesi enflasyonist etkileri ve fazla kaynak çekilmesinin sınıflandırılması gibi pozitif işlevlerinin de olduğunu Bakan Şimşek söyledi. Bankalar tarafından verilen kredilerde ortalama faizin %14,5 seviyesinde olduğunun ve bir yükseliş yaşanmadığının görüldüğü söylendi. Türk Lirası ve Döviz ayrımı ile %90 oranında TL cinsinden kredinin kullanılması kur üzerinde yaşanan olumsuz değişimleri de sonlandırdığı belirtildi.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*