Kredi Çıkmama Nedenleri

Bankalar tarafından uygun faiz oranı ile verilen krediler, birçok insanın yatırım yapmasına veya yeni bir iş kurmasına vesile olmaktadır. Zaten banka kredisi kullanmadan elden nakit para çıkartmak, neredeyse imkânsızdır. Fakat kredi çekebilmek için, birçok şartın yerinde olması gerekir. Kredi başvurusu yapıldığı anda, ilk olarak kredi notunun oranına bakılır.

Diğer detay ise gelir durumunun kredi taksitlerini ödeyebilecek oranda yüksek olması gelir. Yine kişinin sigortalı bir işi olması, bankalar tarafından dikkate alınan detaylardır. Tüm kriterler yerinde olduğunda, her orandaki banka kredisini kullanmak mümkündür. Bankaya başvuru yapıldığı halde, kredi çıkmama nedenleri şu şekilde özetlenebilir;

  • Kredi notu, büyük meblağlı kredi için düşük olabilir; kredi notu 0 ile 1900 seviyesinde değerlendirilen ve bankacılık işlemlerinde oldukça büyük öneme sahip bir tablodur. Kişinin eline geçen parayı ne şekilde değerlendirdiğini ve ödemeleri konusunda gösterdiği hassasiyeti gösterir. Kredi notu 1200 seviyesinin altında olan bireylere, kredi çıkması zordur. Özellikle yüksek meblağlı banka kredileri kolayca verilmez.
  • Kredi başvurusu yapan şahsın gelir düşük olabilir; çekilmek istenen kredi miktarı yüksek olduğunda, aylık gelirin bu kredinin taksitlerini ödemeye yetecek kadar yüksek olması gerekir. Özellikle uzun vadeli konut ve otomobil kredilerinde, aile içine giren aylık gelir detaylı olarak incelenir. Özellikle çift maaşlı ailelerin bu tür uzun vadeli kredileri çok daha kolay çekmesi mümkündür. Fakat asgari ücret ile çalışan ve düşük geliri olan bireylere, yüksek meblağlı krediler kolayca verilmez.
  • Kredi başvurusu yapan şahsın sigortalı bir işi olmalıdır; çalışma hayatının düzenli olduğunu ispatlamak için, sigorta geçmişi bankalar tarafından araştırılır. En az 6 ay öncesine kadar sigortalı bir işte çalışan bireylerin, kredi olanaklarından faydalanması kolaydır. Fakat hiç sigortası bulunmayan veya 6 ay öncesine kadar sigortası yatmayan bireylerin kredi çekmesi zordur.
  • Mevcut kredi borcunun bitirilmesi önemlidir; farklı bir bankaya kredi borcu bulunan bireylerin, mevcut krediyi tamamen kapatması gerekir. Ödeme gücü dikkate alınarak, diğer borçların kapatılması ve sonrasında yeni bir kredi başvurusu yapılması başvuru yapılan kredinin çıkma aşamasında önemlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*